เปลี่ยนข้อความ

บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จำกัด สำนักงานใหญ่เชียงใหม่

417/20 หมู่6 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

053-285242, มือถือ 081-8839082, แฟกซ์ 053-283000

cts_cm@hotmail.com

Enlarge size