ศรีพรรณ หลุยจำวัล

Managing Director

“ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา CTS มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า
ด้วยคุณภาพงาน และการบริการที่มีมาตรฐาน พร้อมพัฒนาบุคลากร
และปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นทุ่มเทในการให้บริการ
เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน”

ศรีพรรณ หลุยจำวัล

Managing Director

“ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา CTS มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า
ด้วยคุณภาพงาน และการบริการที่มีมาตรฐาน พร้อมพัฒนาบุคลากร
และปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นทุ่มเทในการให้บริการ
เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน”

ศรีพรรณ หลุยจำวัล

Managing Director

“ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา CTS มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า
ด้วยคุณภาพงาน และการบริการที่มีมาตรฐาน พร้อมพัฒนาบุคลากร
และปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นทุ่มเทในการให้บริการ
เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน”

ทำไมต้องเลือก CTS?

     บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการใช้บริการรับเหมาทำความสะอาด รับเหมาบริการด้านการกำจัดแมลง และรับเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ให้บริการแก่หน่วยงานชั้นนำ เช่น อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล โรงแรม อพาร์ทเมนท์ โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

     บริษัทฯ บริหารงานโดยทีมผู้บริหารรุ่นใหม่ มีความมุ่งมั่นให้บริการลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญ ด้วยประสิทธิภาพในการทำงาน อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย บุคลากรผ่านการฝึกอบรม ตรงต่อเวลาในการส่งงานและอยู่ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ทำให้เราได้รับการไว้วางใจจากลูกค้าเสมอมา

     บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเข้าบริการที่รวดเร็วแก่ลูกค้า เน้นความใกล้ชิด สะดวก แก้ปัญหาได้ทันทีเมื่อลูกค้าต้องการ ซึ่งบริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์กลาง อีกทั้งเรายังมีสาขาให้บริการอีก 3 สาขา คลอบคลุมทั่วภาคเหนือในประเทศไทย

ทำไมต้องเลือก CTS?

     บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการใช้บริการรับเหมาทำความสะอาด รับเหมาบริการด้านการกำจัดแมลง และรับเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ให้บริการแก่หน่วยงานชั้นนำ เช่น อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล โรงแรม อพาร์ทเมนท์ โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

     บริษัทฯ บริหารงานโดยทีมผู้บริหารรุ่นใหม่ มีความมุ่งมั่นให้บริการลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญ ด้วยประสิทธิภาพในการทำงาน อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย บุคลากรผ่านการฝึกอบรม ตรงต่อเวลาในการส่งงานและอยู่ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ทำให้เราได้รับการไว้วางใจจากลูกค้าเสมอมา

     บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเข้าบริการที่รวดเร็วแก่ลูกค้า เน้นความใกล้ชิด สะดวก แก้ปัญหาได้ทันทีเมื่อลูกค้าต้องการ ซึ่งบริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์กลาง อีกทั้งเรายังมีสาขาให้บริการอีก 3 สาขา คลอบคลุมทั่วภาคเหนือในประเทศไทย

ทำไมต้องเลือก CTS?

     บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการใช้บริการรับเหมาทำความสะอาด รับเหมาบริการด้านการกำจัดแมลง และรับเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ให้บริการแก่หน่วยงานชั้นนำ เช่น อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล โรงแรม อพาร์ทเมนท์ โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

     บริษัทฯ บริหารงานโดยทีมผู้บริหารรุ่นใหม่ มีความมุ่งมั่นให้บริการลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญ ด้วยประสิทธิภาพในการทำงาน อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย บุคลากรผ่านการฝึกอบรม ตรงต่อเวลาในการส่งงานและอยู่ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ทำให้เราได้รับการไว้วางใจจากลูกค้าเสมอมา

     บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเข้าบริการที่รวดเร็วแก่ลูกค้า เน้นความใกล้ชิด สะดวก แก้ปัญหาได้ทันทีเมื่อลูกค้าต้องการ ซึ่งบริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์กลาง อีกทั้งเรายังมีสาขาให้บริการอีก 3 สาขา คลอบคลุมทั่วภาคเหนือในประเทศไทย

ทำไมต้องเลือก CTS?

     บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการใช้บริการรับเหมาทำความสะอาด รับเหมาบริการด้านการกำจัดแมลง และรับเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ให้บริการแก่หน่วยงานชั้นนำ เช่น อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล โรงแรม อพาร์ทเมนท์ โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

     บริษัทฯ บริหารงานโดยทีมผู้บริหารรุ่นใหม่ มีความมุ่งมั่นให้บริการลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญ ด้วยประสิทธิภาพในการทำงาน อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย บุคลากรผ่านการฝึกอบรม ตรงต่อเวลาในการส่งงานและอยู่ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ทำให้เราได้รับการไว้วางใจจากลูกค้าเสมอมา

     บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเข้าบริการที่รวดเร็วแก่ลูกค้า เน้นความใกล้ชิด สะดวก แก้ปัญหาได้ทันทีเมื่อลูกค้าต้องการ ซึ่งบริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์กลาง อีกทั้งเรายังมีสาขาให้บริการอีก 3 สาขา คลอบคลุมทั่วภาคเหนือในประเทศไทย

ทำไมต้องเลือก CTS?

     บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการใช้บริการรับเหมาทำความสะอาด รับเหมาบริการด้านการกำจัดแมลง และรับเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ให้บริการแก่หน่วยงานชั้นนำ เช่น อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล โรงแรม อพาร์ทเมนท์ โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

     บริษัทฯ บริหารงานโดยทีมผู้บริหารรุ่นใหม่ มีความมุ่งมั่นให้บริการลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญ ด้วยประสิทธิภาพในการทำงาน อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย บุคลากรผ่านการฝึกอบรม ตรงต่อเวลาในการส่งงานและอยู่ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ทำให้เราได้รับการไว้วางใจจากลูกค้าเสมอมา

     บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเข้าบริการที่รวดเร็วแก่ลูกค้า เน้นความใกล้ชิด สะดวก แก้ปัญหาได้ทันทีเมื่อลูกค้าต้องการ ซึ่งบริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์กลาง อีกทั้งเรายังมีสาขาให้บริการอีก 3 สาขา คลอบคลุมทั่วภาคเหนือในประเทศไทย