10 งานฉีดปลวกโรงพยาบาลสวนปรุง โดยบริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จำกัด

PEST SERVICE

บริการรับเหมากำจัดแมลง

ทางทีมงานได้รับการอบรมจากสมาคมกำจัดแมลงแห่งประเทศไทย และสมาคมกำจัดแมลงโลก

01 บริการทำความสะอาด บ.สุรพัตร โดย เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จำกัด

CLEANING SERVICE

บริการรับเหมาทำความสะอาด

 • บริการทำความสะอาดอาคาร สำนักงานบ้าน คอนโดมิเนียม ฯลฯ
 • บริการซักทำความสะอาดพรม
 • บริการทำความสะอาดกระจกบนอาคารสูง
 • บริการล้างพื้น ขัดพื้นเคลือบเงาพื้น
 • บริการจัดส่งแม่บ้านประจำและชั่วคราว
14 บริการรักษาความปลอดภับ โดบ บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จำกัด

SECURITY SERVICE

บริการรักษาความปลอดภัย

 • บริการพนักงานรักษาความปลอดภัยแบบรายวัน
 • บริการพนักงานรักษาความปลอดภัยแบบประจำ

 

10 งานฉีดปลวกโรงพยาบาลสวนปรุง โดยบริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จำกัด

PEST SERVICE

บริการรับเหมากำจัดแมลง

ทางทีมงานได้รับการอบรมจากสมาคมกำจัดแมลงแห่งประเทศไทย และสมาคมกำจัดแมลงโลก

01 บริการทำความสะอาด บ.สุรพัตร โดย เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จำกัด

CLEANING SERVICE

บริการรับเหมาทำความสะอาด

 • บริการทำความสะอาดอาคาร สำนักงานบ้าน คอนโดมิเนียม ฯลฯ
 • บริการซักทำความสะอาดพรม
 • บริการทำความสะอาดกระจกบนอาคารสูง
 • บริการล้างพื้น ขัดพื้นเคลือบเงาพื้น
 • บริการจัดส่งแม่บ้านประจำและชั่วคราว
14 บริการรักษาความปลอดภับ โดบ บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จำกัด

SECURITY SERVICE

บริการรักษาความปลอดภัย

 • บริการพนักงานรักษาความปลอดภัยแบบรายวัน
 • บริการพนักงานรักษาความปลอดภัยแบบประจำ
10 งานฉีดปลวกโรงพยาบาลสวนปรุง โดยบริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จำกัด
PEST SERVICE

บริการรับเหมากำจัดแมลง
ทางทีมงานได้รับการอบรมจากสมาคมกำจัดแมลงแห่งประเทศไทย และสมาคมกำจัดแมลงโลก

01 บริการทำความสะอาด บ.สุรพัตร โดย เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จำกัด
CLEANING SERVICE

บริการรับเหมาทำความสะอาด

 

 • บริการทำความสะอาดอาคาร สำนักงานบ้าน คอนโดมิเนียม ฯลฯ
 • บริการซักทำความสะอาดพรม
 • บริการทำความสะอาดกระจกบนอาคารสูง
 • บริการล้างพื้น ขัดพื้นเคลือบเงาพื้น
 • บริการจัดส่งแม่บ้านประจำและชั่วคราว

 

 

14 บริการรักษาความปลอดภับ โดบ บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จำกัด
SECURITY SERVICE

บริการรักษาความปลอดภัย

 

 • บริการพนักงานรักษาความปลอดภัยแบบรายวัน
 • บริการพนักงานรักษาความปลอดภัยแบบประจำ

 

10 งานฉีดปลวกโรงพยาบาลสวนปรุง โดยบริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จำกัด
PEST SERVICE

บริการรับเหมากำจัดแมลง
ทางทีมงานได้รับการอบรมจากสมาคมกำจัดแมลงแห่งประเทศไทย และสมาคมกำจัดแมลงโลก

 

01 บริการทำความสะอาด บ.สุรพัตร โดย เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จำกัด
CLEANING SERVICE

บริการรับเหมาทำความสะอาด

 

 • บริการทำความสะอาดอาคาร สำนักงานบ้าน คอนโดมิเนียม ฯลฯ
 • บริการซักทำความสะอาดพรม
 • บริการทำความสะอาดกระจกบนอาคารสูง
 • บริการล้างพื้น ขัดพื้นเคลือบเงาพื้น
 • บริการจัดส่งแม่บ้านประจำและชั่วคราว

 

 

14 บริการรักษาความปลอดภับ โดบ บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จำกัด
SECURITY SERVICE

บริการรักษาความปลอดภัย

 

 • บริการพนักงานรักษาความปลอดภัยแบบรายวัน
 • บริการพนักงานรักษาความปลอดภัยแบบประจำ

 

ศรีพรรณ หลุยจำวัล

Managing Director

“ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา CTS มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า
ด้วยคุณภาพงาน และการบริการที่มีมาตรฐาน
พร้อมพัฒนาบุคลากร และปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง
และมุ่งมั่นทุ่มเทในการให้บริการ เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน”

Tel: 081-882-8082
E-Mail: sripan_cts@hotmail.com
ID Line: 081-882-8082

ศรีพรรณ หลุยจำวัล

Managing Director

“ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา CTS มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า
ด้วยคุณภาพงาน และการบริการที่มีมาตรฐาน
พร้อมพัฒนาบุคลากร และปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง
และมุ่งมั่นทุ่มเทในการให้บริการ เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน”

Tel: 081-882-8082
E-Mail: sripan_cts@hotmail.com
ID Line: 081-882-8082

ศรีพรรณ หลุยจำวัล

Managing Director

“ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา CTS มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า
ด้วยคุณภาพงาน และการบริการที่มีมาตรฐาน
พร้อมพัฒนาบุคลากร และปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง
และมุ่งมั่นทุ่มเทในการให้บริการ เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน”

Tel: 081-882-8082
E-Mail: sripan_cts@hotmail.com
ID Line: 081-882-8082

ศรีพรรณ หลุยจำวัล

Managing Director

“ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา CTS มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า
ด้วยคุณภาพงาน และการบริการที่มีมาตรฐาน
พร้อมพัฒนาบุคลากร และปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง
และมุ่งมั่นทุ่มเทในการให้บริการ เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน”

Tel: 081-882-8082
E-Mail: sripan_cts@hotmail.com
ID Line: 081-882-8082

NEWS & EVENTS

NEWS & EVENTS

NEWS & EVENTS

GALLERY

GALLERY

GALLERY

บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จำกัด

สำนักงานใหญ่

417/20 หมู่6 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
Tel. 053-285-242 Fax. 053-283-000

สาขาลำปาง

8 หมู่ 3 ถ.วัดม่อนจำศีล ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 50200
Tel. 054-315-190 , 082-5814989 Fax. 054-315-191

สาขาเชียงราย

279/33 หมู่ 1 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
Tel. 053-170-070 Fax. 053-170-070

สาขากรุงเทพฯ

48/1 ซอย ลาดพร้าว110 แยก3 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Tel.064-349-9997

บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จำกัด

สำนักงานใหญ่
417/20 หมู่6 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 Tel. 053-285-242 Fax. 053-283-000

สาขาลำปาง
8 หมู่ 3 ถ.วัดม่อนจำศีล ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 50200
Tel. 054-315-190 , 082-5814989 Fax. 054-315-191

สาขาเชียงราย
279/33 หมู่ 1 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
Tel. 053-170-070 Fax. 053-170-070

สาขากรุงเทพฯ
48/1 ซอย ลาดพร้าว110 แยก3 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Tel.064-349-9997

บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จำกัด
สำนักงานใหญ่
417/20 หมู่6 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 Tel. 053-285-242
Fax. 053-283-000

สาขาลำปาง
8 หมู่ 3 ถ.วัดม่อนจำศีล ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 50200
Tel. 054-315-190 , 082-5814989
Fax. 054-315-191

สาขาเชียงราย
279/33 หมู่ 1 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
Tel. 053-170-070
Fax. 053-170-070

สาขากรุงเทพฯ
48/1 ซอย ลาดพร้าว110 แยก3 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Tel.064-349-9997

บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จำกัด
สำนักงานใหญ่
417/20 หมู่6 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 Tel. 053-285-242
Fax. 053-283-000

สาขาลำปาง
8 หมู่ 3 ถ.วัดม่อนจำศีล ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 50200
Tel. 054-315-190 , 082-5814989
Fax. 054-315-191

สาขาเชียงราย
279/33 หมู่ 1 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
Tel. 053-170-070
Fax. 053-170-070

สาขากรุงเทพฯ
48/1 ซอย ลาดพร้าว110 แยก3 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Tel.064-349-9997