สำนักงานใหญ่

ที่อยู่: 417/20 หมู่6 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
Tel: 053-285-242, 064-349-9997
Fax: 053-283-000
Email: cts_cm@hotmail.com
เวลาเปิดทำการ: จันทร์-ศุกร์ 08:00-17:00น.
Facebook: Chiangmaithree
Google Map: 18.755909, 98.970556

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานใหญ่

ที่อยู่: 417/20 หมู่6 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
Tel: 053-285-242, 064-349-9997
Fax: 053-283-000
Email: cts_cm@hotmail.com
เวลาเปิดทำการ: จันทร์-ศุกร์ 08:00-17:00น.
Facebook: Chiangmaithree
Google Map: 18.755909, 98.970556

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานใหญ่

ที่อยู่: 417/20 หมู่6 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
Tel: 053-285-242, 064-349-9997
Fax: 053-283-000
Email: cts_cm@hotmail.com
เวลาเปิดทำการ: จันทร์-ศุกร์ 08:00-17:00น.
Facebook: Chiangmaithree
Google Map: 18.755909, 98.970556

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานใหญ่

ที่อยู่: 417/20 หมู่6 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
Tel: 053-285-242, 064-349-9997
Fax: 053-283-000
Email: cts_cm@hotmail.com
เวลาเปิดทำการ: จันทร์-ศุกร์ 08:00-17:00น.
Facebook: Chiangmaithree
Google Map: 18.755909, 98.970556

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานสาขาลำปาง

ที่อยู่: 8 หมู่3 ถ.วัดม่อนจำศีล ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
Tel: 054-315-190 , 082-5814989
Fax: 054-315-191
Google Map: 18.284152, 99.512479

สำนักงานสาขาเชียงราย

ที่อยู่: 279/33 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
Tel: 053-170-070
Fax: 053-170-070
Google Map: 19.876268, 99.780664

cts-bkk

ที่อยู่: 48/1 ซอยลาดพร้าว 110 แยก 3 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Tel: 064-349-9997
Google Map: 13.781769, 100.617006

สำนักงานสาขาลำปาง

ที่อยู่: 8 หมู่3 ถ.วัดม่อนจำศีล ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
Tel: 054-315-190 , 082-5814989
Fax: 054-315-191
Google Map: 18.284152, 99.512479

สำนักงานสาขาเชียงราย

ที่อยู่: 279/33 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
Tel: 053-170-070
Fax: 053-170-070
Google Map: 19.876268, 99.780664

cts-bkk

ที่อยู่: 48/1 ซอยลาดพร้าว 110 แยก 3 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Tel: 064-349-9997
Google Map: 13.781769, 100.617006

สำนักงานสาขาลำปาง

ที่อยู่: 8 หมู่3 ถ.วัดม่อนจำศีล ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
Tel: 054-315-190 , 082-5814989
Fax: 054-315-191
Google Map: 18.284152, 99.512479

สำนักงานสาขาเชียงราย

ที่อยู่: 279/33 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
Tel: 053-170-070
Fax: 053-170-070
Google Map: 19.876268, 99.780664

cts-bkk

ที่อยู่: 48/1 ซอยลาดพร้าว 110 แยก 3 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Tel: 064-349-9997
Google Map: 13.781769, 100.617006

สำนักงานสาขาลำปาง

ที่อยู่: 8 หมู่3 ถ.วัดม่อนจำศีล ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
Tel: 054-315-190 , 082-5814989
Fax: 054-315-191
Google Map: 18.284152, 99.512479

สำนักงานสาขาเชียงราย

ที่อยู่: 279/33 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
Tel: 053-170-070
Fax: 053-170-070
Google Map: 19.876268, 99.780664

cts-bkk

ที่อยู่: 48/1 ซอยลาดพร้าว 110 แยก 3 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Tel: 064-349-9997
Google Map: 13.781769, 100.617006