บริการของเรา

  กำจัดหนู

  กำจัดยุง

“ทางทีมงานได้รับการอบรมจากสมาคมจำกัดแมลงแห่งประเทศไทยและสมาคมกำจัดแมลงโลก”

  กำจัดมด

  กำจัดแมลงสาบ

กำจัดปลวก

รับประกัน แก้ปัญหาทันใจ ภายใน 1 วัน

บริการของเรา

  กำจัดหนู

  กำจัดยุง

“ทางทีมงานได้รับการอบรมจากสมาคมจำกัดแมลงแห่งประเทศไทยและสมาคมกำจัดแมลงโลก”

  กำจัดมด

  กำจัดแมลงสาบ

กำจัดปลวก

รับประกัน แก้ปัญหาทันใจ ภายใน 1 วัน

บริการของเรา

  กำจัดหนู

  กำจัดยุง

  กำจัดมด

กำจัดปลวก

  กำจัดแมลงสาบ

“ทางทีมงานได้รับการอบรมจากสมาคมจำกัดแมลงแห่งประเทศไทยและสมาคมกำจัดแมลงโลก”

รับประกัน แก้ปัญหาทันใจ ภายใน 1 วัน

3 วิธี กำจัดปลวกแบบมืออาชีพ

ระบบวางท่อ
(PIPE SYSTEM)

ระบบเจาะพื้นเพื่ออัดฉีดน้ำยา (SOIL SYSTEM)

ระบบวางเหยื่อ
(SENTRICON)

3 วิธี กำจัดปลวกแบบมืออาชีพ

ระบบวางท่อ
(PIPE SYSTEM)

ระบบเจาะพื้นเพื่ออัดฉีดน้ำยา (SOIL SYSTEM)

ระบบวางเหยื่อ
(SENTRICON)

3 วิธี กำจัดปลวกแบบมืออาชีพ

ระบบวางท่อ
(PIPE SYSTEM)

ระบบเจาะพื้นเพื่ออัดฉีดน้ำยา (SOIL SYSTEM)

ระบบวางเหยื่อ
(SENTRICON)

3 วิธี กำจัดปลวกแบบมืออาชีพ
7

ระบบวางท่อ
(SOIL SYSTEM)

6

ระบบเจาะพื้นเพื่ออัดฉีดน้ำยา
(SOIL SYSTEM)

5

ระบบวางเหยื่อ
(SENTRICON)

อัตราค่าบริการระบบอัดน้ำยาเคมีหรือเจาะอัดน้ำลงดิน

คอนโด, ห้องพัก
ขนาดพื้นที่ น้อยกว่า 50 ตรม.
อัตราค่าบริการ 2,000 บาท

เทาว์เฮาส์, ทาวน์โฮม 1-2 ชั้น
ขนาดพื้นที่ 16-25 ตรว.
อัตราค่าบริการ 3,500 บาท

เทาวน์เฮาส์, ทาวน์โฮม 3-4 ชั้น
ขนาดพื้นที่ 20-40 ตรว.
อัตราค่าบริการ 4,000 บาท

บ้านเดี่ยว
ขนาดพื้นที่ น้อยกว่า 60 ตรม.
อัตราค่าบริการ 7,500 บาท


บ้านเดี่ยว
ขนาดพื้นที่ 61-100 ตรว.
อัตราค่าบริการ 8,500 บาท


เทาวน์เฮาส์, ทาวน์โฮม 3-4 ชั้น
ขนาดพื้นที่ 20-40 ตรว.
อัตราค่าบริการ 4,000 บาท


อาคารสำนักงาน
ขนาดพื้นที่ 20-40ตรม.
อัตราค่าบริการ 4,000 บาท

อัตราค่าบริการวางท่อกำจัดปลวก
เริ่มต้นที่ ตรม. 50 บาท

อัตราค่าบริการกำจัดปลวกโดยใช้เหยื่อล่อ
เริ่มต้นที่จุดละ 4,000 บาท

**เงื่อนไขราคาาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

อัตราค่าบริการระบบอัดน้ำยาเคมีหรือเจาะอัดน้ำลงดิน


คอนโด, ห้องพัก
ขนาดพื้นที่ น้อยกว่า 50 ตรม.
อัตราค่าบริการ 2,000 บาท

เทาว์เฮาส์, ทาวน์โฮม 1-2 ชั้น
ขนาดพื้นที่ 16-25 ตรว.
อัตราค่าบริการ 3,500 บาท

เทาวน์เฮาส์, ทาวน์โฮม 3-4 ชั้น
ขนาดพื้นที่ 20-40 ตรว.
อัตราค่าบริการ 4,000 บาท


บ้านเดี่ยว
ขนาดพื้นที่ น้อยกว่า 60 ตรม.
อัตราค่าบริการ 7,500 บาท

บ้านเดี่ยว
ขนาดพื้นที่ 61-100 ตรว.
อัตราค่าบริการ 8,500 บาท

เทาวน์เฮาส์, ทาวน์โฮม 3-4 ชั้น
ขนาดพื้นที่ 20-40 ตรว.
อัตราค่าบริการ 4,000 บาท


อาคารสำนักงาน
ขนาดพื้นที่ 20-40ตรม.
อัตราค่าบริการ 4,000 บาท

อัตราค่าบริการวางท่อกำจัดปลวก
เริ่มต้นที่ ตรม. 50 บาท

อัตราค่าบริการกำจัดปลวกโดยใช้เหยื่อล่อ
เริ่มต้นที่จุดละ 4,000 บาท

**เงื่อนไขราคาาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

อัตราค่าบริการระบบอัดน้ำยาเคมีหรือเจาะอัดน้ำลงดิน


คอนโด, ห้องพัก

ขนาดพื้นที่
น้อยกว่า 50 ตรม.
อัตราค่าบริการ 2,000 บาท

บ้านเดี่ยว
ขนาดพื้นที่
น้อยกว่า 60 ตรม.
อัตราค่าบริการ 7,500 บาท

อาคารสำนักงาน
ขนาดพื้นที่ 20-40ตรม.
อัตราค่าบริการ 4,000 บาท

เทาว์เฮาส์,
ทาวน์โฮม 1-2 ชั้น

ขนาดพื้นที่ 16-25 ตรว.
อัตราค่าบริการ 3,500 บาท

บ้านเดี่ยว
ขนาดพื้นที่ 61-100 ตรว.
อัตราค่าบริการ 8,500 บาท

เทาวน์เฮาส์,
ทาวน์โฮม 3-4 ชั้น

ขนาดพื้นที่ 20-40 ตรว.
อัตราค่าบริการ 4,000 บาท

เทาวน์เฮาส์,
ทาวน์โฮม 3-4 ชั้น

ขนาดพื้นที่ 20-40 ตรว.
อัตราค่าบริการ 4,000 บาท

อัตราค่าบริการวางท่อกำจัดปลวก
เริ่มต้นที่ ตรม. 50 บาท

อัตราค่าบริการกำจัดปลวกโดยใช้เหยื่อล่อ
เริ่มต้นที่จุดละ 4,000 บาท

**เงื่อนไขราคาาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

GALLERY

GALLERY

GALLERY

GALLERY

GALLERY